Nasza historia

Be Informed. Be Smart. Be Sure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh at neque eleifend tristique at sit amet libero. In aliquam in nisl nec sollicitudin. Sed consectetur volutpat sem vitae facilisis. Fusce tristique, magna ornare facilisis sagittis, tortor mi auctor libero, non pharetra sem ex eu felis. Aenean egestas ut purus nec vehicula. Morbi eu nisi erat. Nam mattis id lectus sit amet mattis. Suspendisse eget tristique neque

Godziny pracy biura

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday ZAMKNIĘTE

Aktualności z rynku badań

    No posts were found.

Kodeks Dobrych Praktyk odpowiedzialnego społecznie działania (CSR) ABR SESTA

W ABR SESTA wyznajemy zasadę, że najwyższą wartością firmy są jej pracownicy i współpracownicy. Dlatego chcemy, aby środowisko pracy stwarzało nam możliwość samorealizacji, dobrego samopoczucia, możliwości łączenia życia zawodowego i osobistego z zachowaniem równowagi, poszanowaniem prawa oraz środowiska naturalnego. Nieustannie dokładamy starań, aby być postrzegani jako firma profesjonalna, elastyczna i partnerska, co niesie za sobą potrzebę określenia zasad działania. Poniżej opisujemy zasady, dzięki którym możemy wykazać się społeczną odpowiedzialnością wobec pracowników, współpracowników, zleceniodawców, partnerów biznesowych, społeczeństwa oraz zadbać o zdrowie i środowisko naturalne. Zasady te są zbiorem praktyk, które stosujemy podczas codziennych działań.

EcoVadis

Od roku 2019 jesteśmy częścią programu EcoVadis – międzynarodowego dostawcy ocen zrównoważonego rozwoju biznesu. Wystawiane przez EcoVadis oceny są weryfikowane przez globalny zespół ekspertów i są dostosowane do ponad 200 kategorii branżowych, 160 krajów i firm różnej wielkości. EcoVadis wykorzystuje skalę punktową od 0 do 100, aby ocenić firmy pod kątem szeregu kwestii związanych z CSR, takich jak prawa pracowników, środowisko, etyka, zrównoważone zamówienia publiczne, prawa człowieka.

Skala punktacji obejmuje pięć poziomów wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju:
– Znakomity (ocena 85-100);
– Zaawansowany (ocena 65-84);
– Dobra (ocena 45-64);
– Częściowe (ocena 25-44);
– Niedostateczny (ocena 0-24).

Odnosząc się do tej punktacji, ABR SESTA ma wynik Dobry.

Dobroczynność

W 2021 roku razem z Stowarzyszeniem UNICEF Polska Fundacją WWF Polska, Bankiem Żywności SOS w Warszawie oraz Syno Poland przeprowadziliśmy projekt badawczy, którego celem było sprawdzenie doświadczeń Polek i Polaków związanych z pomaganiem w okresie pierwszych miesięcy pandemii Covid-19. Wyniki badania okazały się pozytywne ze względu na fakt zaangażowania we wsparcie potrzebujących przez darczyńców i sympatyków organizacji społecznych pomimo trudnej rzeczywistości epidemiologicznej. Cały raport z badania jest możliwy do pobrania.

Znajomość Telefonów zaufania wśród młodzieży

Razem z Fundacją Dajemy dzieciom siłę oraz Syno Poland w 2022 przeprowadziliśmy badanie, którego celem sprawdzenie świadomości w kontekście wsparcia społecznego wśród młodzieży w wieku 12-17 lat oraz znajomości telefonów zaufania wśród osób w tym samym przedziale wiekowym. Zamysłem tego projektu badawczego było również wykazanie zależności tej znajomości z poczuciem szczęścia, bezpieczeństwa oraz wsparciem społecznym. Zapraszamy do pobrania raportu i zapoznania się z wynikami badania.

Nasza polityka antymobbingowa

ABR SESTA wyraźnie przeciwstawia się mobbingowi. Mobbing to długotrwałe i uporczywe nękaniu, zastraszanie, poniżanie lub izolowanie pracownika. Jeśli jakiś pracownik uważa, że jest ofiarą mobbingu, może złożyć skargę na piśmie, wskazując konkretne działania lub zachowania, oraz wymienić osoby zaangażowane.

Po otrzymaniu skargi tworzymy komisję antymobbingową, która będzie odpowiedzialna za jej rozpatrzenie. Postępowanie komisji jest poufne, a jej decyzje podejmowane większością głosów. W przypadku uzasadnionej skargi podejmujemy odpowiednie kroki wobec sprawców mobbingu, co może skutkować upomnieniem, naganą, zmianą stanowiska pracy lub nawet rozwiązaniem stosunku pracy. Naszym celem jest zapewnienie komfortowego środowiska pracy dla wszystkich pracowników.

Ochrona środowiska

Ochrona Środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi są dla ABR SESTA ważną kwestią. Za równo pracownicy jak i współpracownicy firmy są zachęcani do korzystania z zasobów firmy tak aby utrzymywać je w niezbędnych granicach. ABR SESTA umożliwia selektywne zbieranie śmieci, organizuje zbiórkę odpadów elektrycznych, zużytych tonerów oraz baterii. W codziennej pracy ogranicza się drukowanie dokumentów poprzez zastępowanie ich aplikacjami oraz rozwiązaniami elektronicznymi.

Działania na rzecz społeczeństwa

W projektach realizowanych przy użyciu wynagrodzenia dla respondentów ABR SESTA umożliwia przekazanie części zysków na cele organizacji pożytku publicznego. To ważna inicjatywa, która pozwala wspierać społeczności i inicjatywy dobroczynne. Wybór odpowiedniej organizacji, której przekażemy wsparcie, jest dokładnie rozważany przez kierownictwo, biorąc pod uwagę jej rozpoznawalność oraz uczciwość działań. Dążymy do tego, aby nasze działania przynosiły jak największy pozytywny wpływ na społeczność, środowisko oraz organizacje, które podejmują się ważnych działań na rzecz dobra wspólnego.