Nasza historia

Be Informed. Be Smart. Be Sure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh at neque eleifend tristique at sit amet libero. In aliquam in nisl nec sollicitudin. Sed consectetur volutpat sem vitae facilisis. Fusce tristique, magna ornare facilisis sagittis, tortor mi auctor libero, non pharetra sem ex eu felis. Aenean egestas ut purus nec vehicula. Morbi eu nisi erat. Nam mattis id lectus sit amet mattis. Suspendisse eget tristique neque

Godziny pracy biura

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday ZAMKNIĘTE

Aktualności z rynku badań

    No posts were found.

Kobieta i mężczyzna na zakupach

Płeć na zakupach

Zachowania konsumentów w miejscu zakupu uwarunkowane są wieloma czynnikami, a jednym z najbardziej istotnych jest płeć. Potwierdzają to wyniki naszych badań z wykorzystaniem techniki NPVO i CAWI.

 

Analizę wyników należy zacząć od profilu osób odwiedzających hipermarkety. Badanie wykazało, że odsetek kobiet i mężczyzn odwiedzających sklep jest bardzo zbliżony (51% mężczyzn vs 49% kobiet). Różnice pojawiły się natomiast w analizie godzin odwiedzania hipermarketu. Jak się okazuje, kobiety częściej pojawiają się na zakupach w dzień roboczy między godziną 10 a 18, oraz w weekend między godziną 10 a 14.

 

Znaczące różnice można zauważyć, analizując płeć klientów sklepu odwiedzających poszczególne alejki produktowe:

  • 70% odwiedzających dział z kosmetykami damskimi to kobiety
  • 65% odwiedzających dział z piwem to mężczyźni
  • 58% odwiedzających dział z kawą i herbatą to kobiety
  • 57% odwiedzających dział z nabiałem to kobiety

 

Rozbieżność ta pogłębia się przy analizie klientów dokonujących zakupu. Odsetek kobiet kupujących kosmetyki damskie wynosi aż 83,5%, kawy i herbaty 68%, a w nabiale 61%. Co ciekawe Panie częściej kupują także kosmetyki męskie (63%), a mężczyźni przeważają jedynie w zakupach piwa (65%).

 

Zakupy samodzielne czy w towarzystwie?

 

We wszystkich badanych kategoriach zauważano różnice w charakterze wizyty kobiet i mężczyzn. Największą korelację zaobserwowano w kategorii kosmetyków damskich i kategorii piwa.

 

69% kobiet odwiedza samodzielnie alejkę z kosmetykami, 13% wspólnie z innymi kobietami, a 12% w towarzystwie mężczyzny. Dla porównania wśród mężczyzn odwiedzających tę kategorię 62% odwiedza samodzielnie, 4% w towarzystwie innych mężczyzn i aż 28% w towarzystwie kobiety.

 

Na przeciwległym biegunie znajduje się kategoria piw, gdzie 62% mężczyzn wchodzi do alejki bez osoby towarzyszącej, 18% z kobietą, a 13% z innym mężczyzną. Kobiety po alejce z piwami przechadzają się jedynie w 48% przypadkach, 34% u boku mężczyzny i 14% wraz z inną kobietą.

 

Zainteresowanie kategorią a zakup

 

Płeć ma również wpływ na zachowania klientów zainteresowanych analizowanymi kategoriami (poza kategorią piw). Wśród zainteresowanych kawą i herbatą na zakupy zdecydowało się 51% kobiet i 33% mężczyzn – aż 65% z nich jedynie oglądało asortyment bez wyraźnego porównywania. Podobną tendencję zauważono w kategorii nabiałowej, gdzie 65% kobiet i 55% mężczyzn zainteresowanych tymi produktami dokonało zakupu.

 

W kategorii kosmetyków damskich 41,5% zainteresowanych kobiet dokonało zakupu, a 31% jedynie porównywało produkty. Mężczyźni natomiast w 52% przypadków swoją aktywność zakończyli na oglądaniu produktów. W alejce z męskimi kosmetykami aż 71,5% zainteresowanych kobiet dokonało zakupów, a wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł jedynie 52%.

 

Gazetki i promocje domeną kobiet

 

Bardzo częste korzystanie z gazetek promocyjnych deklaruje 34% kobiet i 18% mężczyzn. Jednak najwięcej kobiet (39%) twierdzi, że korzysta z nich jedynie od czasu do czasu. W przypadku mężczyzn najczęstszą odpowiedzią było „nie korzystam z gazetek” – co trzeci mężczyzna udzielił takiej odpowiedzi. Stąd oferta gazetek promocyjnych sieci handlowych jest częściej kierowana do kobiet niż mężczyzn.

 

Działania promocyjne stosowane przez sieci handlowe w różny sposób oddziaływają na kobiety i mężczyzn. 25% kobiet i 14% mężczyzn deklaruje, że bardzo często kupuje produkty z miejsc promocyjnych, nawet jeśli nie planowali wcześniej zakupu. Natomiast 42% kobiet i 34% mężczyzn odpowiedziało, że kupuje tylko produkty, których akurat potrzebuje. Dodatkowo 7% mężczyzn zadeklarowało, że nie kupuje w ogóle produktów z miejsc promocyjnych, a takiej odpowiedzi nie udzieliła żadna z kobiet.

 

Nieplanowane zakupy

 

Klienci będąc w obiektach handlowych, dokonują zakupów planowanych, które pozwalają na bardziej racjonalne zakupy, ale także dokonują zakupów nieplanowanych (impulsywnych). W kategorii kosmetyków kobiety średnio dwa razy częściej przyznają się do zakupu nieplanowanego niż mężczyźni – odpowiednio 60% kobiet i 30% mężczyzn. Średnio częściej kobiety niż mężczyźni dokonują zakupu nieplanowanego, także w kategorii nabiałowej. 53% kobiet i 47% mężczyzn odpowiedziało, że podczas ostatniej wizyty w kategorii z nabiałem kupiło coś nieplanowanego. Kategoria piw jest kategorią, w której to mężczyźni wyraźnie częściej dokonują zakupu nieplanowanego.

 

Decyzje last minute

 

Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni kupują produkty z dodatkowych ekspozycji. Wśród kupujących ze stojaków przykasowych 61% stanowią kobiety. Chętnie sięgają po produkty, stojąc w kolejce lub zmierzając do kasy – stanowią 61% wśród kupujących ze stojaków przykasowych. Obserwacja nieuczestnicząca wykazała, że kupujący z końcówek regału to w 63% przypadkach kobiet oraz w 37% mężczyźni. Co ciekawe, mężczyźni dwa razy częściej niż kobiety sięgają po produkty eksponowane na końcówkach regału w alei centralnej, idąc w kierunku do kasy, czyli po wypełnieniu misji zakupowej. Tak robi 19% kobiet i 39% mężczyzn kupujących z tych miejsc promocyjnych. Ponadto mężczyźni nieco częściej (89%) niż kobiety (82%) kupują z końcówek regałów, mając już zapełniony produktami wózek lub koszyk.

 

Jak widać, płeć ma wpływ na odwiedzanie i zakup w różnych kategoriach produktowych, na charakter wizyty, zakupy z miejsc promocyjnych, korzystanie z gazetek sieciowych. Warto o tym pamiętać planując działania promocyjno-sprzedażowe.

 

Metodologia:

Próba badawcza w badaniu techniką NPVO zakładała analizę co najmniej jednego dnia roboczego oraz sobotę jako dzień zakupów weekendowych. Analizą objęte zostały zachowania zakupowe klientów odwiedzających hipermarket w godzinach 08:00-21:00. Dodatkowo założona została minimalna liczebność próby dla każdej z pięciu kategorii produktowych co najmniej 1000 klientów. Analizą objęte zostały zachowania w kategorii kosmetyków damskich i kosmetyków męskich, produktów nabiałowych, kategorii kawa i herbata oraz kategorii piwo. Badanie CAWI, na próbie 317 respondentów, miało na celu poznanie opinii o planowaniu przez nich zakupów, sposobach ich dokonywania, promocjach, gazetkach promocyjnych i częstotliwości zakupów.